หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

  IELTS BRIDGE Course
หนึ่งต่อหนึ่ง
4frames (ESL Speaking / ESL Reading / ESL Listening / ESL Writing )
S กลุ่ม
2frames (ESL Grammar / ESL Speaking)
กลุ่ม 2frames (IELTS Clinic)
การศึกษาด้วยตนเอง
2frames (Self Study Compulsory ・ Writing Self Study)

 

  IELTS REGULAR・IELTS GUARANTEE Course
หนึ่งต่อหนึ่ง
4frames (IELTS Speaking / IELTS Reading / IELTS Listening / IELTS Writing )
S กลุ่ม
2frames (IELTS Grammar ・ IELTS Speaking)
กลุ่ม 2frames (IELTS Clinic)
การศึกษาด้วยตนเอง
2frames (Self Study Compulsory ・ Writing Self Study)

 

 

หลักสูตร IELTS Bridge:นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์โดยไม่จำเป็นต้องมีระดับใด หลักสูตรนี้แนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำข้อสอบ IELTS ที่จำเป็น (ทั้งด้านวิชาการและทั่วไป) และค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นของตนเองผ่านชั้นเรียน (ช่วงที่ 9 และ 10) ในขณะที่ปรับแต่งทักษะการสนทนาในชั้นเรียน ESL ทั่วไป

- IELTS Regular Courseหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าเรียนและไม่มีคะแนน IELTS โดยเฉพาะ นักเรียนจะได้รับความยืดหยุ่นในการรับการสอน IELTS (ทั่วไปหรือทางวิชาการ) ภายในระยะเวลาที่ต้องการ

หลักสูตรการรับประกัน IELTS:นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมสามเดือน นักเรียนจะได้รับค่าสอบ IELTS Public Test (Php9, 300) หากนักเรียนมีคะแนนตามเป้าหมาย หากนักเรียนตกต่ำกว่าคะแนนก่อนหน้า 3 ครั้งเขาจะถูกปล่อยออกจากการรับประกัน

 

 

Entrance eligibility criteria
Target Score5.5
CIA Level4 / IELTS3.5 / TOEIC480
Target Score6.0
CIA Level5 / IELTS5.0 / TOEIC680
Target Score6.5
CIA Level6 / IELTS6.0 / TOEIC780

 

   

▣ เงื่อนไขการรับประกันคุณสมบัติของหลักสูตร
การเข้าชั้นเรียน 95% ขึ้นไป
การเข้าร่วมการทดสอบ Mock Test 100% รายสัปดาห์
ผลลัพธ์การทดสอบจำลองอย่างต่อเนื่องหรือก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ย3คะแนนที่ต่ำกว่าคะแนนของสัปดาห์ก่อนจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ
คำเตือนไม่เกิน 2 ครั้ง
การไม่เสร็จสิ้นระยะเวลาที่กำหนดจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ

▣ รับประกันผลประโยชน์ของหลักสูตร
ฟรีค่าเล่าเรียน 1 เดือน ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดภายในสามเดือน แต่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดจะได้รับค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม 1 เดือน (ไม่รวมหอพักและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น)
ค่าสอบ IELTS Public Test (Php9, 300) หากนักเรียนมีคะแนนตามเป้าหมาย

 

กำหนดการ IELTS
วันที่เข้ารับสมัคร
2018
2018-11-26 2018-12-24  

 

วันที่เข้ารับสมัคร
2019
2019-01-21 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-13 2019-06-10
2019-07-08 2019-08-05 2019-09-02
2019-09-30 2019-10-28 2019-11-25