ใบอนุญาต

สถาบันภาษา CIA เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษมืออาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหลายแห่งที่มีอยู่ได้รับการรับรอง SSP ในฟิลิปปินส์ แต่โรงเรียนที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันและหลักสูตรเช่น CIA และได้รับการรับรอง SSP / TESDA สองแห่งเนื่องจากโรงเรียนวิชาชีพภาษาอังกฤษมีความมั่นคง

 


TESDA ฟิลิปปินส์แรงงานการจ้างงานเทคโนโลยีการศึกษาทักษะการศึกษาหน่วยงาน

 ใบอนุญาตประกอบกิจการ เอสเอสพี


SSP Certificate

Incorporation Certification

BUSINESS Permit