ตารางเวลา

กำหนดการวันจันทร์ - พฤหัสบดี
06:40~08:00อาหารเช้า
07:20~08:00การทดสอบรายวัน
การทดสอบรายวัน
08:00~08:50ช่วงที่ 1
Man to Man
08:55~09:45ช่วงที่ 2
Man to Man
09:50~10:40ช่วงที่ 3
Man to Man
10:45~11:35ช่วงที่ 4
Man to Man
11:40~12:30ช่วงที่ 5
S-Group
12:30~13:30อาหารกลางวัน
13:30~14:20

ช่วงที่ 6 

S-Group
14:25~15:15ช่วงที่ 7
M-Group
15:20~16:10ช่วงที่ 8
Group
16:15~17:05ช่วงที่ 9
Self Study
17:10~18:00ช่วงที่ 10
Self Study (Writing)
18:05~19:05Night Class
17:30~19:00รับประทานอาหารค่ำ / อาหาร

การทดสอบรายวัน: นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบในชีวิตประจำวันและได้รับคะแนนที่ต้องการขั้นต่ำนักเรียนทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าคะแนนที่ได้รับในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอก
19:00~22:00


  
กำหนดการวันศุกร์
06:40~08:00อาหารเช้า
08:00~8:45ช่วงที่ 1
Man to Man
08:50~09:35ช่วงที่ 2
Man to Man
09:40~10:25ช่วงที่ 3
Man to Man
10:30~11:15ช่วงที่ 4
Man to Man
11:20~12:05ช่วงที่ 5
S- Group
12:05~13:05อาหารกลางวัน
13:05~13:50ช่วงที่ 6
S- Group
13:55~14:40ช่วงที่ 7
M-Group
14:45~15:30ช่วงที่ 8
Group
15:35~16:20ช่วงที่ 9
Self Study
16:25~17:10ช่วงที่ 10
Self Study (Writing)
17:10~18:00Speech Contest / Level test
18:00~19:00อาหารเย็น

เวลาว่าง
19:00~24:00


  • 1.ในชั้นเรียนวันศุกร์เราจะใช้เวลาเรียน45 นาทีนอกจากนี้การประกวดสุนทรพจน์จะมีขึ้นทุกสัปดาห์และมีการทดสอบความก้าวหน้าทุกวันพฤหัสบดี
  • 2.นักเรียนที่มีคะแนนอาจถูกหักคะแนน และอาจถูกห้ามออกไปข้างนอกในวันสุดสัปดาห์